Licznik Geigera - Pomiary: Głogów

Tuba J305 na napięcie 400 V o współczynniku konwersji 0.0081.
System mierzy 20 mR/h ~ 120 mR/h promieniowania gamma oraz miękkie promieniowanie beta.
Czułość na promieniowanie gamma: 0.1 MeV.
Na wykresie znajduje się 360 pomiarów po 1 minucie - brak uśrednienia.

Pomiar 6h

Na wykresie znajduje się 1440 pomiarów po 1 minucie - brak uśrednienia.

Pomiar 24h

Na wykresie znajduje się 1440 pomiarów, uśrednienie polega na wybraniu najwyższego z 7 pomiarów.

Pomiar 7 dni

www.LosyZiemi.pl